تستر عطر چیست؟

تستر عطر با آدکلن ؟ شرکت های بزرگ عطر پس از تولید عطر هنگامی که عطرهای خود را به فروشندگان می دهند معمولا به ازای هرجین (هر 12 عطر یک جین می شود) یک تستر عطر درون کارتن مادر مربوطه قرار می دهند. ( در این قسمت یاداوری می کنیم که این تستر ها هیچ… ادامه خواندن تستر عطر چیست؟